Olimpik Donetsk 2017/18

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Ivan Brikner
03
2. Artem Kozlov
01
3. Guttiner
01
4. Oleksandr Migunov
01
5. Mohammed Rhasalla
00
6. Pavlo Lukyanchuk
00
7. Vyacheslav Lukhtanov
00
8. Anton Kravchenko
00
9. Ilya Mikhalev
-01
10. Vitaliy Fedoriv
-01
11. Artem Shabanov
-01
12. Vladis-Emmerson Illoy-Ayyet
-01
13. Luka Nadiradze
-01
14. Vadym Schastlyvtsev
-01
15. Vladyslav Apostoliuk
-01
16. Artem Tyshchenko
-01
17. Andriy Bogdanov
-01
18. Vladimir Priyomov
-02
19. Anton Postupalenko
-02
20. Yury Zakharkiv
-02
21. Ihor Snurnitsyn
-02
22. Nazar Edinak
-02
23. Temur Partsvania
-02
24. Sergiy Shestakov
-03
25. Andriy Mishchenko
-03
26. Dmytro Nemchaninov
-03
27. Artem Kichak
-03
28. Artem Shchedry
-03
29. Josip Vukovic
-04
30. Zaur Makharadze
-04
31. Sergiy Vakulenko
-04
32. Ruslan Kisil
-04
33. Gennady Pasich
-04
34. Evgeny Pasich
-04
35. Ivan Sondey
-04
36. Sergiy Kulynych
-04
37. Leonidas
-04
38. Vitaliy Balashov
-04
39. Vladimir Doronin
-06
40. Zurab Ochihava
-06
41. Evgeniy Tsymbalyuk
-06
42. Stanislav Bilenkiy
-06
43. Vladyslav Khomutov
-07
  
1. Stanislav Bilenkiy
2378
2. Zaur Makharadze
2340
3. Evgeniy Tsymbalyuk
2080
4. Artem Shabanov
1740
5. Sergiy Shestakov
1697
6. Ivan Sondey
1680
7. Mohammed Rhasalla
1680
8. Anton Kravchenko
1576
9. Andriy Bogdanov
1532
10. Vladis-Emmerson Illoy-Ayyet
1210
11. Dmytro Nemchaninov
1163
12. Pavlo Lukyanchuk
0973
13. Vladyslav Khomutov
0955
14. Gennady Pasich
0914
15. Vitaliy Fedoriv
0890
16. Artem Kichak
0840
17. Sergiy Kulynych
0808
18. Zurab Ochihava
0789
19. Sergiy Vakulenko
0766
20. Evgeny Pasich
0738
21. Vladimir Doronin
0726
22. Josip Vukovic
0720
23. Ruslan Kisil
0668
24. Ivan Brikner
0589
25. Vladimir Priyomov
0584
26. Oleksandr Migunov
0562
27. Anton Postupalenko
0539
28. Vitaliy Balashov
0505
29. Temur Partsvania
0498
30. Ihor Snurnitsyn
0450
31. Leonidas
0338
32. Ilya Mikhalev
0291
33. Artem Shchedry
0262
34. Vyacheslav Lukhtanov
0259
35. Andriy Mishchenko
0224
36. Artem Kozlov
0222
37. Guttiner
0221
38. Nazar Edinak
0146
39. Vladyslav Apostoliuk
0090
40. Vadym Schastlyvtsev
0090
41. Yury Zakharkiv
0085
42. Artem Tyshchenko
0064
43. Luka Nadiradze
0064
  
1. Stanislav Bilenkiy
34
2. Ivan Sondey
26
3. Zaur Makharadze
26
4. Evgeniy Tsymbalyuk
25
5. Mohammed Rhasalla
20
6. Sergiy Shestakov
20
7. Andriy Bogdanov
19
8. Vladyslav Khomutov
19
9. Artem Shabanov
19
10. Anton Kravchenko
18
11. Vladis-Emmerson Illoy-Ayyet
17
12. Dmytro Nemchaninov
16
13. Oleksandr Migunov
14
14. Zurab Ochihava
13
15. Pavlo Lukyanchuk
13
16. Vitaliy Fedoriv
13
17. Gennady Pasich
12
18. Ruslan Kisil
12
19. Vladimir Doronin
12
20. Ivan Brikner
11
21. Sergiy Kulynych
10
22. Anton Postupalenko
10
23. Sergiy Vakulenko
10
24. Artem Kichak
09
25. Leonidas
09
26. Evgeny Pasich
09
27. Ilya Mikhalev
09
28. Vitaliy Balashov
08
29. Vladimir Priyomov
08
30. Josip Vukovic
08
31. Artem Shchedry
07
32. Temur Partsvania
07
33. Vyacheslav Lukhtanov
06
34. Ihor Snurnitsyn
05
35. Guttiner
04
36. Artem Kozlov
03
37. Yury Zakharkiv
03
38. Andriy Mishchenko
03
39. Nazar Edinak
02
40. Artem Tyshchenko
01
41. Vladyslav Apostoliuk
01
42. Vadym Schastlyvtsev
01
43. Luka Nadiradze
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Stanislav Bilenkiy
07
2. Mohammed Rhasalla
05
3. Vladimir Priyomov
03
4. Anton Kravchenko
03
5. Andriy Bogdanov
02
6. Artem Shchedry
01
7. Dmytro Nemchaninov
01
8. Vladyslav Khomutov
01
9. Zurab Ochihava
01
10. Ivan Sondey
01
11. Gennady Pasich
01
12. Ivan Brikner
01
13. Ruslan Kisil
01
  
1. Anton Kravchenko
09
2. Evgeniy Tsymbalyuk
07
3. Artem Shabanov
07
4. Zurab Ochihava
06
5. Vladis-Emmerson Illoy-Ayyet
05
6. Gennady Pasich
05
7. Vitaliy Fedoriv
05
8. Mohammed Rhasalla
04
9. Vladimir Doronin
04
10. Sergiy Vakulenko
04
11. Dmytro Nemchaninov
03
12. Andriy Bogdanov
03
13. Sergiy Kulynych
03
14. Anton Postupalenko
03
15. Ivan Brikner
03
16. Zaur Makharadze
03
17. Stanislav Bilenkiy
02
18. Evgeny Pasich
02
19. Pavlo Lukyanchuk
02
20. Ruslan Kisil
02
21. Sergiy Shestakov
02
22. Vyacheslav Lukhtanov
02
23. Temur Partsvania
01
24. Artem Kichak
01
25. Vladyslav Apostoliuk
01
26. Vadym Schastlyvtsev
01
27. Artem Kozlov
01
28. Ihor Snurnitsyn
01
29. Guttiner
01
30. Ivan Sondey
01
31. Andriy Mishchenko
01
32. Vladimir Priyomov
01
33. Ilya Mikhalev
01
34. Josip Vukovic
01
  
1. Zurab Ochihava
02
2. Vladimir Doronin
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Vladimir Priyomov
1986
2. Vitaliy Fedoriv
1987
3. Anton Postupalenko
1988
4. Artem Kichak
1989
5. Ilya Mikhalev
1990
6. Sergiy Shestakov
1990
7. Andriy Bogdanov
1990
8. Dmytro Nemchaninov
1990
9. Anton Kravchenko
1991
10. Andriy Mishchenko
1991
11. Ruslan Kisil
1991
12. Vitaliy Balashov
1991
13. Temur Partsvania
1991
14. Josip Vukovic
1992
15. Artem Shabanov
1992
16. Artem Shchedry
1992
17. Zaur Makharadze
1993
18. Sergiy Vakulenko
1993
19. Vladimir Doronin
1993
20. Ivan Brikner
1993
21. Mohammed Rhasalla
1993
22. Gennady Pasich
1993
23. Evgeny Pasich
1993
24. Ivan Sondey
1994
25. Oleksandr Migunov
1994
26. Guttiner
1994
27. Vyacheslav Lukhtanov
1995
28. Zurab Ochihava
1995
29. Sergiy Kulynych
1995
30. Vladis-Emmerson Illoy-Ayyet
1995
31. Leonidas
1995
32. Pavlo Lukyanchuk
1996
33. Yury Zakharkiv
1996
34. Evgeniy Tsymbalyuk
1996
35. Luka Nadiradze
1996
36. Artem Kozlov
1997
37. Vladyslav Khomutov
1998
38. Vadym Schastlyvtsev
1998
39. Stanislav Bilenkiy
1998
40. Nazar Edinak
1998
41. Vladyslav Apostoliuk
1998
42. Ihor Snurnitsyn
2000
43. Artem Tyshchenko
2000
  
1. Artem Kozlov
-34
2. Guttiner
-34
3. Luka Nadiradze
-30
4. Vyacheslav Lukhtanov
-27
5. Artem Tyshchenko
-26
6. Vadym Schastlyvtsev
-26
7. Vladyslav Apostoliuk
-24
8. Ivan Brikner
-23
9. Ilya Mikhalev
-23
10. Oleksandr Migunov
-22
11. Yury Zakharkiv
-21
12. Nazar Edinak
-16
13. Andriy Mishchenko
-10
14. Ihor Snurnitsyn
-09
15. Anton Postupalenko
-08
16. Vladimir Priyomov
-07
17. Temur Partsvania
-06
18. Pavlo Lukyanchuk
-06
19. Artem Shchedry
-05
20. Vitaliy Fedoriv
-05
21. Mohammed Rhasalla
-02
22. Anton Kravchenko
00
23. Vladis-Emmerson Illoy-Ayyet
02
24. Leonidas
06
25. Josip Vukovic
07
26. Artem Shabanov
07
27. Andriy Bogdanov
08
28. Ruslan Kisil
09
29. Vitaliy Balashov
10
30. Artem Kichak
11
31. Sergiy Vakulenko
12
32. Evgeny Pasich
14
33. Dmytro Nemchaninov
15
34. Vladimir Doronin
18
35. Sergiy Shestakov
19
36. Gennady Pasich
19
37. Sergiy Kulynych
19
38. Zurab Ochihava
22
39. Zaur Makharadze
28
40. Ivan Sondey
29
41. Vladyslav Khomutov
30
42. Evgeniy Tsymbalyuk
38
43. Stanislav Bilenkiy
41
  
1. Stanislav Bilenkiy
38
2. Evgeniy Tsymbalyuk
31
3. Vladyslav Khomutov
24
4. Vladis-Emmerson Illoy-Ayyet
20
5. Pavlo Lukyanchuk
20
6. Ivan Sondey
18
7. Zaur Makharadze
15
8. Mohammed Rhasalla
14
9. Ihor Snurnitsyn
12
10. Sergiy Kulynych
12
11. Artem Shabanov
11
12. Zurab Ochihava
10
13. Gennady Pasich
08
14. Evgeny Pasich
03
15. Vladyslav Apostoliuk
02
16. Nazar Edinak
02
17. Artem Tyshchenko
01
18. Sergiy Shestakov
01
19. Anton Kravchenko
01
20. Artem Kozlov
00
21. Leonidas
00
22. Sergiy Vakulenko
-01
23. Oleksandr Migunov
-01
24. Vladimir Doronin
-02
25. Vadym Schastlyvtsev
-02
26. Andriy Bogdanov
-02
27. Dmytro Nemchaninov
-03
28. Ivan Brikner
-04
29. Vyacheslav Lukhtanov
-07
30. Josip Vukovic
-08
31. Yury Zakharkiv
-08
32. Luka Nadiradze
-08
33. Guttiner
-11
34. Ruslan Kisil
-12
35. Artem Kichak
-12
36. Vitaliy Fedoriv
-13
37. Vitaliy Balashov
-16
38. Temur Partsvania
-16
39. Artem Shchedry
-17
40. Vladimir Priyomov
-24
41. Anton Postupalenko
-24
42. Andriy Mishchenko
-25
43. Ilya Mikhalev
-27
 
Olimpik Donetsk - Club Information

Zlyhania trhovej ekonomiky Perspektívne technológie Tatryana - obchody a aktivity vo všetkých obciach Slovenska TOP 20 Sport


AS Roma Players Rating Bayern Munchen Players Rating FC Barcelona Players Rating Atletico Madrid Players Rating


Roma, Basilica San Giovanni in Laterano
Italy
Sihla v zime
Slovakia
Paleokastritsa, Theotokos Monastery
Greece
Yangon, Shwedagon Zedi Daw
Myanmar
Tallinn at Night
Estonia
Beijing, Shejia Hutong
China
Povraznik
Slovakia
Berlin, Pergamon Museum
Germany
Orientshow
UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio www.belgof.sk - Spravy